Usluge prevođenja

Usluge prevođenja

Potrebne su Vam usluge prevodilaca sa engleskog ili njemačkog jezika na bosanski ili obratno?

Nudimo Vam kvalitetne usluge prevođenja svih vrsta tekstova.

Cijena prevodilačkih usluga zasnovana je na kartici teksta kao mjernoj jedinici, a podrazumijeva dokument predat na prevođenje u elektronskoj formi. Za  štampane dokumente, cijena se uvećava za 20%.