Nastavni kadar

Naši nastavnici

Pri izboru nastavnika koje angažujemo u Alphabetu, ključni kriteriji nisu formalne kvalifikacije niti godine iskustva. Najvažnije osobine kvalitetnog predavača prema našim kriterijima su:

realna stručnost: kvalitetno poznavanje materije koja se predaje;

metodička kompetentnost: sposobnost prenošenja znanja drugimo sobama;

motivacija i predanost: iskrena želja i trud da svaki polaznik ostvari maksimalan napredak u procesu učenja jezika;

fleksibilnost: spremnost za prilagođavanje individualnim potrebama i sposobnostima svakog polaznika;

kreativnost i inovativnost: sposobnost i spremnost da se odstupi od standardnih nastavnih metoda s ciljem poboljšanja kvalitete nastave;

adekvatna komunikacija: prijatan i srdačan odnos prema svima u našem radnom okruženju – kako aktuelnim tako i potencijalnim korisnicima usluga našeg Centra, podjednako prema djeci i odraslima;

neprekidno usavršavanje: svjesnost da fakultetska diploma nije krajnji pokazatelj stručnosti i kompetentnosti; spremnost i  volja za konstantnim napredovanjem u struci.