Njemački jezik za odrasle

Njemački jezik za odrasle

Nastava za odrasle se organizuje na pet nivoa, od apsolutnih početnika do nivoa C1, a minimalna starost je 18 godina. Polaznici se razvrstavaju u adekvatne grupe na osnovu obaveznog ulaznog testa, osim u slučaju početnika. Od samog početka na nivou A1, radom sa najkvalitetnijom savremenom multimedijalnom literaturom i uspješnim savremenim metodama koje podstiču komunikaciju, garantujemo usvajanje vrlo kvalitetnog i temeljitog znanja. Učenje vokabulara i gramatičkih pravila nije cilj ove nastave, već samo sredstvo neophodno za uspješnu komunikaciju.

Kursevi za odrasle se baziraju na programu njemačkog izdavača Hueber ”Menschen” (A1 do B1) i “Sicher!” (B1+ do C1), u skladu sa evropski mstandardom (CEF/GER).

Nastava se održava u večernjimterminima, dvaputasedmičnopo 120 minuta. Jedan nivo se prelazi za četiri mjeseca, u 70 sata nastave.

Pregled gradiva po pojedinim nivoima po CEF/GER-u i usklađenost sa Goethe certifikatima »