Njemački jezik za djecu

Njemački jezik za djecu

Brojna istraživanja su pokazala da što se djeca ranije susretnu sas tranim jezikom, to je veća vjerovatnoća da će ga savladati bez poteškoća. Alphabet je obezbijedio adekvatne programe njemačkog jezika za učenike osnovne škole, počevši od trećeg razreda.

Djeca se postupn ouvode u njemački jezik, vodeć iračuna o njihovoj kognitivnoj sposobnosti u određenom uzrastu. Udžbenici i metodika nastave se brižno odabiraju kako bi se kod djece stvorila i održavala jaka motivacija za učenje, kao i osjećaj sposobnosti usvajanja stranog jezika.

Učeći kroz raznovrsne igre, pjesmice, projekte nastoji se kod učenika stvoriti osjećaj za jezik i motivaciju za učenje, te im omogućiti usvajanje početnog vokabulara u oblastima koje su relevantne za njihov uzrast, uz dobar izgovor. Kako raste njihova kognitivna sposobnost, tako se postepeno i gradivo usložnjava, tako da se već od trećeg razreda savladavaju sve četiri jezičke vještine (slušanje, čitanje, govor i pisanje), te značajno proširuje vokabular i usvajaju gramatička pravila. Gramatika se na ovom nivou još uvijek usvaja isključivo kroz kontekst, bez eksplicitnog objašnjavanja gramatičkih pravila.

Sa djecom uzrasta III-V razred radimo dva puta sedmično po 60 minuta.