Šta i kako radimo?

Šta i kako radimo?

Cilj naše nastave je omogućiti učenicima aktivno korištenje jezika, pa se podjednaka pažnja poklanja svim aspektima učenja: vokabularu, gramatici, čitanju, slušanju, govoru, pisanju i izgovoru, i to od samog početka nastave na početnom nivou, a sve to u opuštenoj i prijatnoj atmosferi.
Zagarantovano je vrlo kvalitetno usvajanje engleskog i njemačkog jezika jer vodimo računa da grupu sačinjava maksimalno 12 polaznika, kako bi se stvorile optimalne mogućnosti aktivnog učešća u nastavi svih članova grupe.
Koristeći najkvalitetnije svjetske udžbenike i savremenu metodiku nastave, našim polaznicima pomažemo da kroz učenje stranih jezika nauče i puno stvari o svijetu u kojem živimo, te razviju sposobnost komunikacije i kritičkog mišljenja.