Poslovni engleski jezik

Poslovni engleski jezik


Za poslovne ljude kojima je osim opšteg jezika neophodno poznavanje i poslovnog jezika sa svim svojim posebnostima Alphabet je takođe pripremio prikladne programe. Posebni udžbenici, namjenski koncipirani za ove potrebe, omogućavaju kvalitetno razvijanje komunikacijskih sposobnosti u poslovnom svijetu.

Za grupe organizovane u pojedinim firmama odobravamo popust na cijenu kurseva, a moguće je i izvođenje nastave u vašim prostorijama, podrazumijevajući njihovu adekvatnu opremljenost.